Necati Kelemençe Basından Neden Bu Kadar Çekiniyor..?

Necati Kelemençe Basından Neden Bu Kadar Çekiniyor..?

9 Nisan 2018 0 Yazar: Editor

Edremit Devlet Hastanesi koridorlarına asılan FOTOĞRAF VEYA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ALMA YASAĞI uyarı levhaları tepkilere neden oldu.

Basının kamusal sorumluluğu yasalarca tanımlanırken, devlet hastanelerinin KAMUSAL ALAN olduğu Türk Dil Kurumu tanımlamasında da yer alırken, kamuoyuna haber verme hakkının kullanılmasını yasaklayan mantığın son derece manidar talimatla hareket ettiği ortadadır.

Kaldı ki sadece basın mı görüntü alma hakkına sahiptir..? Tabi ki değil. Her vatandaş kamusal alanda yaşayabileceği herhangi olumsuzluğu ispat edebilmek için kamusal alanlarda görüntü alabilir. Basının haber verme hürriyeti ancak özel hayatın gizliliği sınırları engelleyebilir. Hastanelerde yaşanan sağlık sorunlarının görüntülerini alarak kamuoyunu bilgilendirmek de basının asli görevleri arasında yer almaktadır.

Basının sorumluluğu kamuoyunun oluşumu süreci öncelikle sosyal bir sorunun algılanmasını, daha sonra bireyin bu sorun hakkındaki düşüncelerini, son olarak da bu sorunun kamu tarafından tartışılmasını içerir.

Medyanın görevi de burada başlar. Haberdar etme(me), daha sonra bu fikirleri tartıştırma(ma) noktalarında medyaya önemli görevler düşer. Bu noktada bir diğer kavramı, gündem belirlemeyi de, bu kararı alanların ve uygulamaya koyanların dikkatle incelemesi de gerekmektedir. Basın hastanede muayene ya da ameliyat odasını görüntülemez. Çünkü bu tip yerlerde hastanın mahrem hakları bulunmaktadır. Hastane koridorlarındaki sıra sorunlarını, vatandaşın kuyruk çilelerini basın dile getirmeyecek de kamusal menfaatlerin korunması noktasında kamuoyu gündemine neyi taşıyacak..?

TDK’nın kamusal alanı, kamuya ait, kamuya ilgili işlerin yapıldığı yer olarak tanımladığını yukarıda, kapsamında devlet kurumlarının yer aldığı binalar, okullar, hastaneler, adliye vb. yapılar olduğunu belirtmiştik. Adliye koridorlarının bile kamusal alan olduğu yargı kararları ile belirtilmişken, hastane koridorlarını kamusal alan olarak göremeyen yetkililer mi kamusal alan tanımlamasını kavrayamamışlardır..? Yargıtay emsal kararlarında basının kamu adına denetleme yetkisi olduğu hükmedilirken, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe’nin hangi çekince ile bu yasak afişlerini astırdığının takdirini kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.

Yargıtay ve AİHM basın, yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra dördüncü kuvvet olarak halk adına kamunun denetimini yapar. Bu denetimi yaparken sert, kışkıştıcı hatta tahrikkar ifadeler ile haber verme hürriyetini kullanabilir derken Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe yasalar ve Yargıtay kararlarına rağmen böyle bir yasağı hangi yetkiye dayanarak uygulamaya koymaya kalkışmıştır..?

Balıkesir Valimiz Sn Ersin Yazıcı’yı, Edremit Kaymakamımız Sn Ali Sırmalı’yı, T.C. Devleti’nin Sağlık Bakanı Sn Dr. Ahmet Demircan’ı yasalar ve Yargıtay kararlarına aykırı uygulamanın sona erdirilmesi için göreve davet ediyoruz ve soruyoruz;

Günümüz teknolojik imkanları sayesinde herkesin elinde bir akıllı telefon ve telefonlarında son derece yüksek piksele sahip kameralar bulunmakta. Devlet orada görüntü alan her vatandaşını potansiyel suçlu mu ilan edecek..?

0Shares