3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI

06.09.2019

189 Kişi Okumuş

0 Yorum

3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları görünür kılmak amacıyla; ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri “Halk Sağlığı Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bakanlığımızca 2019 yılında Halk Sağlığı Haftasının teması “Ana ve Çocuk Sağlığı” olarak belirlenmiştir.

Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.

İlimizde birinci basamak sağlık hizmeti veren 141 Aile Sağlığı Merkezi, 408 Aile Hekimliği Birimi, 3 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Merkezi (ÇEKÜS), 5 Sağlıklı Hayat Merkezi, 4 Entegre İlçe Hastanesi, 3 Toplum Sağlığı Merkezi, 13 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 90 Sağlık Evi bulunmaktadır. Bu sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel ile ekip ruhu içerisinde hizmet sunulmaktadır.

Yaşamın ilk anlarından itibaren her vatandaş aile hekimliğinden hizmet almaya başlamaktadır. Aile hekimliği uygulaması kapsamında aşılama, gebe, lohusa, bebek-çocuk takipleri, yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar (kanser taramaları, kronik hastalıklar, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı vb.) ile sağlığı geliştirici hizmetler sunulmakta ve her birey sağlıkları ile ilgili her türlü konuda aile hekimi/aile sağlığı çalışanlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilmektedir. İlimizde her yıl yaklaşık 4,8 milyon kişi aile sağlığı merkezlerine başvuru yapmakta ve hizmet almaktadır. Sunulan bu koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmek için birçok faaliyet yürütülmektedir.

Yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Anne sağlığı kapsamında; 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve emzirme  döneminde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bebek ve çocuk sağlığı kapsamında; ilimizde doğan her çocuk aile sağlığı birimlerince; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 17 defa ve bundan sonrada okul çağı boyunca yılda bir kez izlenmektedir. İzlem içerisinde çocukların yaş ve özelliklerine uygun gelişimin değerlendirilmesi ve desteklenmesi, taramalar, aşılama hizmetleri, beslenme gibi çocuk sağlığı için yaşamsal konularda ailelere danışmanlık ve gelişim için önemli vitamin mineral destekleri yer almaktadır. Aile hekimliği birimlerimizde her bebek ve çocuğun büyüme ve gelişmesi değerlendirilerek yakından izlenmektedir

Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve bebeklerimiz yaşama sağlıklı başlama ve hayatını sağlıklı bireyler olarak sürdürebilme şansına sahip olmaktadır.

Bağışıklama çalışmaları hem toplum hem de çocuk sağlığı açısından son derece önemli çalışmalardır. Gelişmiş ülkelerdekine benzer düzeyde 13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında tüm bebek ve okul çağındaki çocuklarımıza koruyucu aşı uygulanmaktır.

Bebeklerimizin optimal sağlık düzeyine erişebilmesi ve üretken sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenme programları önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Bakanlık politikamız doğrultusunda bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesinin sağlanması ve emzirmenin uygun ek besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine dek sürdürülmesidir. Balıkesir olarak  “Bebek Dostu İl”,  doğum yapılan hastanelerimiz “Bebek Dostu Hastane” olup doğumlarımızın hemen hemen tamamı bu kuruluşlarda gerçekleşmektedir. Aile Hekimlerimizin neredeyse tamamı Bebek Dostu unvanına sahiptir.

Bakanlığımızın okul sağlığı alanında yürüttüğü çalışmalarda okullarımızdan sağlıklı bir okul çevresine sahip olduğunu gösterenlere “Beyaz Bayrak” unvanı, yine doğru beslenme uygulamalarına sahip okullarımıza “Beslenme Dostu Okul” unvanı verilmektedir. İlimizde 596 Beyaz Bayrak, 400 Beslenme Dostu unvana sahip okul bulunmaktadır.

Okul çağı çocuklarımız için aşılama, işitme ve görme taraması ile ağız diş sağlığı programları yürütülmektedir. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerimizin içinde tüm ilkokullarımızda ağız diş sağlığı muayenesi, flor vernik uygulaması, ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi ve diş fırçası-macun seti dağıtımı yer almaktadır.

Özetle; anne sağlığı ve çocuk sağlığı birbirini etkileyen bir durum olmakta ve nüfusun büyük kesimini ilgilendirmekte, ülkelerin gelişmişliğini ve genel sağlık durumunu

yansıtmaktadır. Anne ve çocuk sağlığına yönelik yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Müdürlüğümüz koordinasyonunda tüm sağlık birimlerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla 3-9 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Etkinlikler kapsamında;  

  • İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin görevlendirileceği 4-5 Eylül 2019 tarihlerinde Karesi ilçemiz Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN meydanında oluşturulacak Sağlık Sokağında stantlar açılması ve bu stantlarda;
  • Kanserden Korunma ve Erken Teşhis,
  • Sağlıklı Beslenme ve Obezite,
  • Anne-Çocuk ve Ergen Sağlığı,
  • Bağımlıkla Mücadele,
  • Ağız ve Diş Sağlığı,
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar,
  • Organ Bağışı,
  • 112 Acil Sağlık Hizmetleri (Yaşama Yol Ver Projesi) konularında halka bilgilendirici broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapılması planlanmıştır.
  • Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir.

 

 

Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ

İl Sağlık Müdürü

 

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz